คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทั้งประเภท บุคลากรชาย และประเภท บุคลากรหญิง ในการประกวดการแต่งกาย ในพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี

1 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทั้งประเภท บุคลากรชาย และประเภท บุคลากรหญิง ในการประกวดการแต่งกาย ในพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ลานสัก ข้างศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่