นวัตกรรมน้ำมันสกัดจากแมลงทหารเสือ งานวิจัยของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 เมษายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นวัตกรรมน้ำมันสกัดจากแมลงทหารเสือ งานวิจัยของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
สร้างคุณค่าและมูลค่าจากสัตว์ประจำถิ่นสู่ส่วนประกอบสำคัญในเครื่องสำอางที่มีสรรพคุณบำรุงผิว
.
ติดตามการศึกษาและพัฒนากับ รศ. ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ. ดร.จิราพร กุลสาริน ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ. ดร. ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


.
ขอบคุณ : Thai PBS
.
https://program.thaipbs.or.th/watch/JImSkz

https://program.thaipbs.or.th/watch/JImSkz?fbclid=IwAR2lQ7wmkMDKj-M77ob3eRzc915P12aW6flv1OikDYafVgt-eHVEn72dJFA

https://www.youtube.com/watch?v=1idJ6T2QgiI

ข้อมูลโดย : Thai PBS https://program.thaipbs.or.th/watch/JImSkz
แกลลอรี่