ผู้บริหารและบุคลากร CMUBS ร่วมต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มช.

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 13 ม.ค. 66 ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดี CMUBS พร้อมด้วย ผศ.เอก บุญเจือ ผู้ช่วยคณบดีฯ และบุคลากรงานบริการการศึกษา ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.พิฑูร ธนบดีกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรงานบริการการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสเยี่ยมเยือน หารืองานด้านวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างคณะ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่