ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี)

ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.

โดยระบบเสนอชื่อฯ ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ http://enominate.cmu.ac.th/

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสาร https://council.cmu.ac.th/th/cmu-president/ 


ข้อมูลโดย : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่