ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2564

18 มิถุนายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณาให้นโยบายข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม
แกลลอรี่