ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

9 มกราคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

ย้ายห้องฉุกเฉินไปที่ทำการชั่วคราว
บริเวณด้านหลังอาคารตะวัน กังวานพงศ์
: เนื่องจาก โครงการปรับปรุงห้องฉุกเฉิน (ER)
" ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ "
: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แกลลอรี่