นศ. ANIMATION รับรางวัล MUSIC VIDEO CONTEST ศิลปินเกาหลีวง WAVE TO EARTH

11 มีนาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

    นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด WAVE TO EARTH : MUSIC VIDEO CONTEST พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท โดยนำเพลงของศิลปินถ่ายทอดและสร้างสรรค์ Music Video 2D Animation ความยาว 60-90 วินาที เพื่อโปรโมทคอนเสิร์ตของศิลปินเกาหลี WAVE TO EARTH ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ทีม Msoiiscoming สมาชิกจากชมรมคนชอบประกวด (CAMT) นำโดย
    นางสาว ธัญกมล ลังกาเปี้ย ตำแหน่ง Directer,Pre-production,Animator and Colorist
    นาวสาวเกิดกาญจน์ กุลพัทธ์คุณานนท์, นางสาวชนิกานต์ ดามัน ตำแหน่ง Background artist
    นายธนกุล จำปางาม, นางสาวพีรดา มายอด ตำแหน่ง Animator, Colorist and Editor
    นางสาวอนุสสรา สมเจริญ, นายบูน หลง ออง, นางสาวธัญชนก วงค์หวัน ตำแหน่ง Animator and Colorist
    นางสาวจิตสุนันท์ จันนรานนท์ ตำแหน่ง Animator
    นายทะเล วิริยางกูร ตำแหน่ง Colorist
    โดยมี อาจารย์ ดร.ศุภรดา ประภาวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ และอาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลเกม ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่ 8 มีนาคม 2567

แกลลอรี่