พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

20 กรกฎาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิกย์การ หัวหน้าศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม อาจารย์ธวัชชัย เตริยาภิรมย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยศิลปวัฒนธรรม ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 ณ วัดป่าพุทธพจนาราม ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
แกลลอรี่