คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

11 พฤศจิกายน 2565

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 43 คน และครูผู้ควบคุม จำนวน 2 คน จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย Montfort College Secondary Section ในการเข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสสำรวจความต้องการด้านการศึกษาของตนเอง เพื่อเพิ่มความสนใจในคณะและสาขาวิชาที่นักเรียนวางแผนเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสภาพจริงในคณะและสาขาวิชาที่สนใจ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 65 เวลา 09.00 - 11.00 น.
#เภสัชมช #มงฟอร์ต #ขอฝากเภสัชไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ
แกลลอรี่