ต้อนรับผู้บริหารจาก University of Strathclyde สหราชอาณาจักร

17 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


             รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Ian Wooton, Vice Dean (International) Strathclyde Business School, University of Strathclyde สหราชอาณาจักร เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในการทำโครงการปริญญาคู่ 1+1 ในระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่าง Strathclyde Business School และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565
 
แกลลอรี่