สอดรับนโยบายแผน 13 มช. QUICK WIN "ยกระดับ 100 เทคโนโลยี จากงานวิจัยสู่เส้นทางนวัตกรรม

14 กันยายน 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดรับข้อเสนอโครงการ "การแปลงงานวิจัยสู่เทคโนโลยี (Research to Technology Transformation: RT2)" ด่วน! จำนวนจำกัด
เตรียมต่อยอดงานวิจัย ยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยี สู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์

ด้วยทุนสนับสนุน สูงสุด
400,000 บาท  (สำหรับยกระดับงานวิจัย) ระยะเวลา 6 เดือน

 เงื่อนไข

  • เป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ไม่เคยรับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอื่นภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานจากโครงการเดียวกัน
  • งานวิจัยที่ต่อยอดต้องอยู่ในระดับ Preliminary Research ขึ้นไป
  • สามารถส่งงานวิจัยได้มากกว่า 1 งานวิจัย


ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกเลย

สนใจส่งข้อเสนอโครงการด้วยรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.docx และ .pdf)
ได้พร้อมด้วย 3 Minute VDO ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 ก.ย. 2565
อีเมล: deeptechfund@step.cmu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 086-385 3936 (วิ)

แกลลอรี่