คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

4 มีนาคม 2562

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.
  • Assoc/Prof. Chan Sook Chin, Dean จาก Faculty of Health & Sport Sciences, Mahsa University, Malaysia ในโอกาสเดินทางสานความร่วมมือกับสาขากายภาพบำบัด และภาควิชารังสีเทคนิค

  • Tatsuya SUZUKI, MS,OT Assistant Professor และนักศึกษา Miss Misaki KUREBAYASHI, Miss Yuuna FUJIMORI and Miss Yukie NOZU จาก School of Rehabilitation Science, Seirei Christopher University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ ภาควิชากิจกรรมบำบัด ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562

  • Miss Yvonne Maria Andersson และ Miss Elin Karin Anita Erikson นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก School of Health & Welfare, J?NK?PING UNIVERSITY ประเทศสวีเดน ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ ภาควิชากิจกรรมบำบัด ระยะเวลา 1 เดือน ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2562

แกลลอรี่