ต้อนรับ นายกสมาคมการผังเมืองไทยและกฎบัตรแห่งชาติ

3 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคุณฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทยและกฎบัตรแห่งชาติ ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนากลไกเชิงพื้นที่เพื่อการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม เข้าพบหารือขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนทาวิชาการและบุคลากรในโอกาสต่อไป ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  
แกลลอรี่