ทีมบีมี่เดินหน้านำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิทดลองใช้งาน ณ โรงพยาบาลสันทราย

9 ธันวาคม 2564

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

วันที่ 3 ธันวาคม 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BMEi) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมบีมี่ซึ่งเป็นทีมนักวิจัยจากสถาบันฯ เดินทางไปนำเสนอนวัตกรรมต้นแบบ CMU Smart Weight Balance ให้ผู้ทรงคุณวุฒิทดลองใช้งาน ณ โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนำโดยนายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย โดยนวัตกรรม CMU Smart Weight Balance พร้อมระบบสื่อสารแบบไร้สายนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบและฝึกสมดุลร่างกายของผู้ป่วยอ่อนแรงครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองผ่านแอปพลิเคชันที่ทีมบีมี่ได้พัฒนาขึ้นมา นอกจากนี้ ทีมบีมี่ยังได้นำเสนอวิธีการส่งข้อมูลวิดีโอจากเครื่องอัลตราซาวด์ผ่านระบบเครือข่าย 5G (สนับสนุนโดย AIS) ให้กับทีมงานโรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลลำพูน ซึ่งมีแพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน และทีมงานเข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ทีมบีมี่ได้ส่งมอบเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานพร้อมการสื่อสารแบบไร้สาย (CMUgency) จำนวน 12 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสันทรายเพื่อนำไปใช้ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตภาคเหนือต่อไป
ข้อมูลโดย : https://bmei.cmu.ac.th/read.php?id=155
แกลลอรี่