ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง กลยุทธ์และแนวทางการเลือกวารสารที่เหมาะสมเพื่อการตีพิมพ์ผลงาน

21 มีนาคม 2567

สำนักหอสมุด

      ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “กลยุทธ์และแนวทางการเลือกวารสารที่เหมาะสมเพื่อการตีพิมพ์ผลงาน” วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. วิทยากรโดย นายจิรวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊คส์ โปรโมชั่น ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom

ผู้สนใจลงทะเบียน ได้ที่ https://cmu.to/250367

หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่