คณะผู้บริหารจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดและคณะ ศึกษาดูงานศูนย์บริหารและจัดการเมืองอัจฉริยะ

2 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                  รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดและคณะ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน ศูนย์บริหารและจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย รังสิยากูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับ CMU Smart City เมืองอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืนสู่ชุมชน ณ ห้องควบคุมระบบศูนย์บริหารและจัดการเมืองอัจฉริยะ วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่