พิธีทำบุญตักบาตร หอพักในกำกับสวนดอก

20 กรกฎาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี และ ผศ.ทพญ.ดร.กันยารัตน์ คอวนิช หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน พร้อมด้วย ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนุช เพิ่มพานิช เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร หอพักในกำกับสวนดอก เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ หอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่