คณบดี นำตัวแทนครอบครัวสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยตัวแทนชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของศิษย์เก่าสัตวแพทย์ รุ่นที่ 3 (VET’62)

14 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี นำตัวแทนครอบครัวสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยตัวแทนชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ น.สพ.เอกภพ แดงสุวรรณ ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ รุ่นที่ 3 (VET’62) ณ ห้องจันทร์เป็ง อาคารพันธกิจ พระวิหารคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565
แกลลอรี่