ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเมธีวิจัยอาวุโส วช.-ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร ร่วมกับนักวิจัยแกนนำ สวทช.-ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ประจำปี พ.ศ. 2566

14 มีนาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเมธีวิจัยอาวุโส วช.-ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร ร่วมกับนักวิจัยแกนนำ สวทช.-ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ประจำปี พ.ศ. 2566

18th International neurologic and Cardiac Electrophysiology Symposium (NCES) เรื่อง "Aging and Chemotherapy : Effects on the Brain and Hearth, With Potential Novel Interventions"

ณ โรงแรมเซนทาราริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566


แกลลอรี่