ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรสองปริญญา

5 พฤศจิกายน 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรเศรษฐบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง MCB 2405 คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่