หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร ปีที่ 17

1 มีนาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลสบเมย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุมโล๊ะ ออฟโรดจิตอาสา ออกให้บริการรักษาทางทันตกรรมและรักษาโรคทั่วไป ตรวจหู ตรวจภายใน ฝังเข็ม ตัดผม แจกแว่นตา ฯลฯ ให้แก่นักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นทรุกันดาร ภายใต้โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทริปพิเศษถิ่นทุรกันดาร ซึ่งดำเนินงานมาเป็นปีที่ 17

โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยออกให้บริการ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ บ้านผาแดง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนล่องแพ โรงเรียนล่องแพสาขาอุมโล๊ะ โรงเรียนบ้านนาดอย (รพ.สต.อุมโล๊ะ) โรงเรียนบ้านอุ้มโล๊ะเหนือ โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง โรงเรียนบ้านแม่หลุย และโรงเรียนบ้านแม่เงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้ทำการรักษาทางทันตกรรมแก่นักเรียนและประชาชนจำนวน 1,333 คน เมื่อวันที่ 18 – 26 กุมภาพันธ์ 2566


แกลลอรี่