วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล

28 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่งเลขที่ EP070025

รายละเอียด   https://cmu.to/mnBMP

แกลลอรี่