พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “วิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชงระดับคุณภาพสูง เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม”

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “วิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชงระดับคุณภาพสูง เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม” ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยมุ่งพัฒนาการทดลองปลูกกัญชง คัดเลือกสายพันธุ์ วิธีการเพาะปลูก เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ เครื่องสำอางและอาหารเสริม พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมกัญชงตลอดห่วงโซคุณค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่