นศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ดูงานด้านห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

28 กันยายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คุณวารุณี จิตอารี หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการวิจัย พร้อมด้วยนักเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ความรู้ และบรรยายระบบการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติตัวภายในของห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ รวมถึงระบบการทำงานของห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ระดับ 2 แก่นักศึกภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1