สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้านำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิจัยโดยการถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

24 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ นำคณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้แทนจากสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิจัย โดยการถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนางานวิจัยสู่ความสำเร็จและมีคุณภาพ ณ ห้อง E408 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=111 


แกลลอรี่