ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อจัดซื้อครูภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารสุจิณฺโณ

8 ธันวาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
(เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย ธมฺมธโช)
ศ.(เกียรติคุณ) นพ.เกษม วัฒนชัย
- นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
-อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล
เพื่อจัดซื้อครูภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๐๙ น.
ณ อาคารสุจิณฺโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ
เวลา ๑๓.๐๙ น. - คณะสงฆ์ คณะกรรมการและผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี โถงชั้น 1 อาคารสุจิณโณ

- สนทนาธรรม โดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี , พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ,
ศ.(เกียรติคุณ) นพ.เกษม วัฒนชัย ,
คุณสุภาพ คลี่ขจาย

- พิธีถวายองค์ผ้าป่า


แกลลอรี่