ชวนดู และฟังบรรยายออนไลน์ เรื่อง “มานุษยวิทยาไซบอร์ก ว่าด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เครื่องจักรและสมองกล"

12 เมษายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

บรรยายวิชาการออนไลน์  Posthuman anthropology series
EP. 7 “มานุษยวิทยาไซบอร์ก ว่าด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เครื่องจักรและสมองกล"
.
การเสวนาในครั้งนี้เราจะชวนมาคุยเรื่องมานุษยวิทยา Cyborg
มานุษยวิทยา Cyborg คืออะไร ศึกษาอะไรได้บ้าง หรือควรศึกษาอะไรในสังคมไทย โดยพูดผ่านประเด็นการศึกษาเชิงประจักษ์ คือ เกมดิจิทัลกับมนุษย์, มนุษย์กับรถยนต์
.
ชวนสนทนาโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565
เวลา 13.00–15.00 น.
ถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC
Youtube: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC
Sac CHANNEL: https://www.sac.or.th/portal/


ที่มา  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - SAC

https://www.facebook.com/sac.anthropology/photos/a.395365161400/10158408164841401

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/sac.anthropology/photos/a.395365161400/10158408164841401
แกลลอรี่