ICDI จัดกิจกรรม Christmas Party ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED Program)

25 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม Christmas Party ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ในกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดการแข่งขัน Best Costume กิจกรรมแลกของขวัญและรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีนักศึกษาและอาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 92 คน ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่