วิธีเช็ค ไข้เลือดออก-โควิดอาการต่างกันอย่างไร?

23 สิงหาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

ไข้เลือดออก
-ไข้จะสูงเกิน 38.5 องศา หรืออาจสูงถึง 40-41 องศา
-ในบางรายอาจมีอาการชักเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในเด็กที่มีประวัติที่มีอาการชักมาก่อน
-มีอาการเลือดออกตามผิวหนัง หรือมีเลือดออกตามไรฟัน
-มีจุดแดงกระจายตามแขน ขา

โควิด-19
-ไข้จะสูงมากกว่า 37.5 องศา
-ไอ มีเสมหะ เจ็บคอ นานติดต่อ 4 วัน
-อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ร่วมด้ วย
-หายใจลําบากมีอาการไอร่วม ในบางรายรุนแรงขึ้น ปอดอักเสบหรือปอดบวม

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
#COVID19 #ไข้เลือดออก
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
แกลลอรี่