การกระตุ้นการสังเคราะห์วิตามินดีของยีสต์โดยใช้แสง UV เพื่อผลิตยีสต์ที่มีปริมาณวิตามินดีสูง และสามารถนำมาใช้เป็นสารเสริมสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

16 พฤศจิกายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาแนวทางการกระตุ้นการสังเคราะห์วิตามินดีของยีสต์โดยใช้แสง UV เพื่อผลิตยีสต์ที่มีปริมาณวิตามินดีสูง และสามารถนำมาใช้เป็นสารเสริมสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ เนื่องการการเสริมวิตามินในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องจะใช้ประโยชน์ได้ต่ำ เนื่องจากจุลินทรีย์ในการเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้องจะย่อยสลายและเป็นรูปแบบของวิตามินดีกลายเป็นรูปแบบที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ การเสริมวิตามินดีในรูปแบบของยีสต์ที่มีวิตามินดีสูงจะเป็นการป้องกันการย่อยสลายวิตามินดีได้ เนื่องจากนี้ยีสต์จะไม่ถูกย่อยสลายในกระเพาะรูเมน นอกจากนี้ยีสต์ที่เสริมในอาหารจะช่วยเพิ่มการย่อยสลายของเยื่อใยในกระเพาะรูเมนได้ การศึกษาครั้งนี้จะได้ทดสอบการย่อยสลายและรูปแบบของวิตามินดีในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อพื้นเมือง เพื่อทดสอบการใช้ประโยชน์ของยีสต์และกระตุ้นการย่อยได้ของเยื่อในในกระเพาะรูเมน

??ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Veterinary Integrative Sciences
??สามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ???? https://he02.tci-thaijo.org/.../article/view/252654/171614

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12
แกลลอรี่