กิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2563

7 ธันวาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน 
แกลลอรี่