กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 มิถุนายน 2566

คณะแพทยศาสตร์

วันที่ ๖ มิถุนายน ถึง ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เชิญชวนร่วมทำบุญ บูชาขี้ผึ้งสำหรับหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณหน้าห้องหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าห้องหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

วันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ นำเทียนไปถวาย ณ วัดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
- วัดป่าตึง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง
- วัดศรีโสดา พระอารามหลวง
- วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
- วัดสวนดอก พระอารามหลวง
- วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
- วัดปันเส่า


#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่