MOU ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก

10 มีนาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพร้อมพงษ์? สุกัณศีล? รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล? วิทยาลัยศิลปะ? สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่? ตัวแทนคณบดี? ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ นายไพศาล? ราชกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน?เซนต์นิโกลาส? จ.พิษณุโลก? ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ? มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และ นักเรียนร่วมเป็นสักขีพยาน?การบันทึกความร่วมมือเพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเฉพาะในแผนก? English Programme ที่เน้นการเรียนทางด้านเทคโนโลยี? E-commerce? และประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล? ณ? โรงเรียน?เซนต์นิโกลาส? จ.พิษณุโลก?ในวันที่ 4? มีนาคม 2565