โครงการ Creative Lanna League Season 2 จัดกิจกรรม Pitching & Demo Day นำเสนอแผนธุรกิจ พร้อมจัดโชว์ผลงานที่ได้จากการพัฒนาต่อยอดสู่ธุรกิจล้านนาอย่างสร้างสรรค์

5 กรกฎาคม 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาและประกวดแผนธุรกิจด้วยแนวความคิดและสินทรัพย์ล้านนา ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ปีที่ 2 (Creative Lanna League Season 2) จัดกิจกรรม Pitching & Demo Day โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมมี คุณเมลิน เชื้อมโนชาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
กิจกรรม Pitching & Demo Day จัดขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ได้รับการสนับสนุนตามยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก: ล้านนาสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ทีม ได้จัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์พร้อมเพิ่มมูลค่าจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ธุรกิจล้านนาสร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้นำเสนอแผนธุรกิจ โดยมีทีมที่ได้รางวัลพร้อมได้รับเงินต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
  • รางวัลชนะเลิศ ทีม Flower You Can Eat
    ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ทานได้จากภาคเหนือ การนำดอกไม้ที่งดงามในภูมิภาค มาสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยการหยิบชูประโยชน์จากดอกไม้ ที่นอกเหนือจากความสวยงามเป็นสิ่งของประดับและทานได้ สู่แผนธุรกิจที่น่าสนใจ
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม REHUB STUDIO
    ผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนที่สร้างจากเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ที่แสดงถึงเนื้อแท้ของวัสดุ มีคุณสมบัติแข็งแต่ไม่เปราะ สามารถใช้ทดแทนไม้ได้ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในงานตกแต่งภายใน เช่น ของแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
  • รองชนะเลิศอับดับ 2 ทีม KEAPAZ
    โรงงานผู้สร้างสสรรค์และผลิตแผ่นวัตถุดิบแผ่นผ้าหรือกระดาษที่นำวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ต่างๆมาออกแบบลวดลายตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อนำไปออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ
แกลลอรี่