นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ใน 7 คนไทย ผู้ชนะโครงการ Swift Student Challenge ในงาน WWDC23

7 กรกฎาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นาย โชติวัฒน์ ตั้งสถาพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 สาขาวิทย์-คณิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอแอปพลิเคชัน “BUB หรือ Bus Route for the Blind” เป็น 1 ใน 7 คนไทย ผู้ชนะโครงการ Swift Student Challenge ในงาน WWDC23 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ Apple Central World กรุงเทพมหานคร

นายโชติวัฒน์ กล่าวว่า “แอปพลิเคชัน “BUB หรือ Bus Route for the Blind” เกิดจากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้พิการทางสายตา ทำให้ได้รับรู้ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของผู้พิการทางสายตา คือ ความลำบากในการเดินทางด้วยรถเมล์ เนื่องจากบางครั้งการที่พวกเขาขอความช่วยเหลือและสอบถามเส้นทางกับผู้คนรอบข้าง คำตอบที่ได้รับกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจ ผมจึงอยากช่วยเหลือพวกเขาโดยการทำแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมา โดยแอปฯ นี้จะช่วยตามหาสายรถเมล์ที่ใกล้ที่สุดให้เรา เพียงแค่ระบุสถานที่ปลายทางด้วยเสียง ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการทางสายตาสามารถพึ่งพาตนเองได้ และรู้สึกสบายใจในการเดินทางด้วยรถเมล์มากขึ้น”

โครงการ Swift Student Challenge เป็นการแข่งขันสร้างสรรค์แอป Playground ตามแบบฉบับของตนเองโดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม Swift ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในช่วงงาน Worldwide Developers Conference หรือ WWDC โดยในปีนี้มีผู้ชนะการแข่งขันจากทั่วโลกรวม 375 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ชนะจากประเทศไทย 7 คน ประกอบไปด้วยนักเรียนและนิสิตนักศึกษาที่ต่างมีความมุ่งมั่นในการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาที่เรามักพบเจอในทุกๆ วัน โดยผู้ชนะโครงการ Swift Student Challenge

แกลลอรี่