วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งด้วยการตลาดออนไลน์ผ่าน Cross Border e-Commerce

15 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งด้วยการตลาดออนไลน์ผ่าน Cross Border e-Commerce

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งด้วยการตลาดออนไลน์ผ่าน Cross Border e-Commece ณ ห้องประชุม ICB1313 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
แกลลอรี่