ความแตกต่างของ “ โรคฝีดาษลิง ” กับ “ โรคสุกใส ”

24 สิงหาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

โรคฝีดาษลิง
เชื้อก่อโรค : Pox virus
การติดต่อ
: - การสัมผัสสารคัดหลั่ง รอยโรค และละอองฝอยจากทางเดินหายใจ
- ติดต่อจากสัตว์สู่มนุษย์
- ติดต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์
ระยะฝักตัว : 7 - 21 วัน
อาการนำ
: ไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ
อ่อนเพลีย ปวดหลัง ต่อมน้ําเหลืองโต
อาการแสดงทางผิวหนัง
: - แผลในปาก ตามด้วยผื่นแดง ตุ่มแดงตุ่มน้ํา โดยตุ่มน้ําอาจมีรอยบุ๋มเล็ก ๆตรงกลาง และกลายเป็นตุ่มหนอง แล้วจึงตกสะเก็ด
- รอยโรคจะอยู่ในระยะเดียวกัน
การรักษา
: แบบประคับประคองและรักษาตามอาการ
ยาต้านไวรัส tecovirimat (อยู่ระหว่างการศึกษา)
----------------------------
โรคสุกใส
เชื้อก่อโรค : Varicella zoster virus
การติดต่อ
: - การสัมผัสสารคัดหลั่ง รอยโรค และละอองฝอย จากทางเดินหายใจ
- ติดต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์
ระยะฝักตัว : 11 - 20 วัน
อาการนำ
: ไข้ ปวดเมื่อยเนื้อตัว ปวดกล้ามเนื้อ
อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ
อาการแสดงทางผิวหนัง
: - แผลในปาก และคอหอยตามด้วยผื่นแดงตุ่มแดง ตุ่มน้ํา โดยตุ่มน้ําอาจมีรอยบุ๋มเล็ก ๆตรงกลาง และต่อมากลายเป็นตุ่มหนองแล้วจึงตกสะเก็ด
- พบรอยโรคได้หลายระยะในเวลาเดียวกันมีโอกาสทิ้งรอยแผลเป็นหลังหาย
การรักษา
: รักษาตามอาการร่วมกับ
ยาต้านไวรัส เช่น acyclovir,
famciclovir และ valacyclovir
#โรคฝีดาษลิง
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
แกลลอรี่