CMU Book Fair ครั้งที่ 27 วันที่ 23 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

11 กรกฎาคม 2565

สำนักหอสมุด

       สำนักหอสมุด กำหนดจัดงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 27 วันที่ 23 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 - 21.00 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่