ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพเด็ก First Step Home เข้าศึกษาเรียนรู้โครงกระดูกและอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์นานาชนิดภายในห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

24 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อ.น.สพ.ดร.พร้อมพร พิบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ต้อนรับน้อง ๆ นักเรียน และพี่ ๆ ผู้ดูแลจากศูนย์กระตุ้นพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพเด็ก First Step Home ในการเข้าศึกษาเรียนรู้โครงกระดูกและอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์นานาชนิดที่จัดแสดงภายในห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=110

แกลลอรี่