พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9

18 กันยายน 2563

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 06.30 น. ณ ลานจามจุรี หน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ เวลา 08.00 น. พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณพระราชนุสาวรีย์