คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ พร้อมด้วย สัตวแพทย์จากบ้านช้างกำพร้า Pinnawala Elephant Orphanage และสัตวแพทย์จากสวนสัตว์เดฮิวาลา ประเทศศรีลังกา ในการเข้าหารือกับทางคณะ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566

13 กันยายน 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ พร้อมด้วย สัตวแพทย์จากบ้านช้างกำพร้า Pinnawala Elephant Orphanage และสัตวแพทย์จากสวนสัตว์เดฮิวาลา ประเทศศรีลังกา ในการเข้าหารือ พร้อมเยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=273 

แกลลอรี่