ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมการสัมมนา How to use a ChatGPT as a tool for writing a manuscript? เพื่อการต่อยอดไปยังการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566

6 กันยายน 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการสัมมนา “How to use a ChatGPT as a tool for writing a manuscript?” จัดโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) เพื่อการต่อยอดไปยังการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ และนำไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกต่อไป โดยมี ดร.ปรัชญา บุญขวัญ นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าวฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ อาคารหอประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=268 

แกลลอรี่