การประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัท Humanica

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร รวมทั้งหัวหน้าภาควิชาและผู้แทนภาควิชา ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่จะนำไปสู่การเรียนการสอนแบบ Project Based Learning ร่วมกับผู้บริหารบริษัท Humanica ประกอบด้วย คุณสุนทร เด่นธรรม CEO คุณสายัณห์ ไวรางกูร CFO และหัวหน้าสายงาน outsourcing for SME ซึ่งเป็นศิษย์เก่า AccBA คุณชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ หัวหน้าด้าน HR solutions Ms.Serene Tan, Chief Commercial Officer คุณศศิธร หิรัญศักดิ์ ดูแลธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและติดตั้ง ERP (SAP B1) ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่