ร่วมพิธีเปิดงาน “ฮอมปอยบุปผชาติแม่ข่างาม”ครั้งที่ 4

6 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน “ฮอมปอยบุปผชาติแม่ข่างาม”ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยกงสุลต่างประเทศ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ร่วมงาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นแม่น้ำในไชยมงคล 7 ประการของเมืองเชียงใหม่ และเปิดรับบริจาคกล้าไม้ดอกไม้ประดับ พรรณไม้ทุกชนิด เพื่อนำมาปลูกริมคลอง ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ การ “ฮอมปอย” ซึ่งถือเป็นการช่วยบริจาค สนับสนุนช่วยเหลือ นำไปพัฒนาให้เป็นแม่น้ำที่มีความสะอาด มีทัศนียภาพที่สวยงาม ประดับประดาไปด้วยดอกไม้ ตลอดจนผลงานภาพวาดและจิตรกรรมบนฝาผนังทั้งสองฝั่งคลอง ผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายใต้วิถีชีวิตของชุมชนกับสายน้ำที่มีมาแต่ในอดีต ภายในงานมีการจัดริ้วขบวนแห่เรือบุปผชาติ จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน คณะเชิดสิงโตจากนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ซึ่งเริ่มต้นขบวนเรือจากบริเวณท่าน้ำแม่ข่าชัยศรีภูมิ บริเวณใกล้กับแจ่งศรีภูมิ ล่องสายน้ำลงมาถึงท่าน้ำช้างม่อยเก่า เป็นระยะทางประมาณ 800 เมตร โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวริมคลองแม่ข่าร่วมรับชมขบวน วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่