รศ.ทพ.ทะนง ฉัตรอุทัย อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มอบเงินบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

24 มีนาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.ทพ.ทะนง ฉัตรอุทัย อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มอบเงินบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวนเงิน 30,000 บาท

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ โถงสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 7

แกลลอรี่