เพียงเพิ่มแอพพลิเคชั่น Line: Suandok Hospital เป็นเพื่อน ทำให้ชีวิตสะดวกสบายและง่ายขึ้น

24 กันยายน 2563

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการแอพพลิเคชั่น Line: Suandok Hospital เป็นเพื่อน ระบบการใช้บริการต่างๆในโรงพยาบาลจะสะดวกและง่าย สำหรับผู้มาใช้บริการ

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ไลน์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นอีกช่องทางของทุกท่าน ที่สามารถเพิ่มโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นเพื่อนในไลน์ได้ ซึ่งภายในจะมีเมนูต่างๆ เพื่อดำเนินการ อาทิ การตรวจรักษา จองคิวการตรวจล่วงหน้า ข้อมูลโควิด-19 การบริจาค การลงทะเบียนตรวจ เมนูใบนัด เมนูการรับยา เป็นต้น หากต้องการใช้บริการ สามารถเข้าเมนูจัดการ กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เลขที่โรงพยาบาลเลขประจำตัวประชาชน ระบบจะผูกบัญชี ทำการเชื่อมข้อมูลของทุกท่านเข้ากับประวัติการตรวจ ประวัติการรับยาต่างๆของผู้ป่วย จะเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับทุกท่านที่เข้ารับการรักษา นอกจากนี้ ระบบยังเพิ่มการบริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการให้ทางโรงพยาบาลส่งยาทางไปรษณีย์ เพื่อความสะดวก ลดความเสี่ยง และลดจำนวนคนป่วย ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลได้ เพียงแจ้งความประสงค์เข้ามาทาง Line: Suandok Hospital ระบบจะมีการตรวจสอบและเช็คให้ว่าผู้ป่วยชื่อนี้มีวันนัดห้องตรวจจริง โดยระบบจะทำการตรวจสอบว่าท่านสามารถที่จะเป็นบุคคลที่จะส่งยาทางไปรษณีย์ได้จริงหรือเปล่า เป็นผู้ป่วยรับยาต่อเนื่องหรือไม่ และให้ผู้ป่วยเช็คที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งพร้อมยืนยันระบบ สถานะจะแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ทางโรงพยาบาลดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว ผู้ป่วยสามารถเปิดดูระบบเหมือนเรากำลังช็อปปิ้งอยู่ที่บ้าน โดยที่ไม่ต้องเข้ามาที่โรงพยาบาล ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลา 7 วันในการดำเนินการ ดังนั้นผู้ป่วยต้องแจ้งความประสงค์ 7 วันก่อนยาหมด หากยาบางตัวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางโรงพยาบาลจะมีการโทรแจ้งตามที่ผู้ป่วยให้เบอร์ติดต่อไว้ ผู้ป่วยสามารถจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดได้เลย ในระบบจะมีชื่อยาต่างๆที่เราได้รับ พร้อมการแนะนำในการรับประทานยา อย่างไรก็ตามจะมีข้อจำกัดของยาบางประเภทที่ไม่สามารถส่งยาทางไปรษณีย์ได้ อาทิ ยาเสพติด ยาที่มีการควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น

แกลลอรี่