บริษัท ดราคอนิค จำกัดมอบ VR BOX จำนวน 200 ตัวให้กับ CAMT

8 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

คุณศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ ผู้บริหาร บริษัทดราคอนิค จำกัด ได้มอบกล้อง VR Box จำนวน 200 อัน เพื่อใช้ในการรับชมงาน Clip Animation 3D ในระบบ VR (Virtual Reality) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และนักศึกษา ที่มีความสนใจการผลิตงานทางเทคโนโลยีด้าน VR โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการและผู้บริหารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมรับมอบ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริษัท ดราคอนิค จำกัดมอบ VR BOX จำนวน 200 ตัวให้กับ CAMT