คลินิกวัคซีน ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna ชนิด Bivalent (วัคซีนเข็มที่ 1, 2, 3 และเข็มกระตุ้น)

30 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

ประจำเดือนมิถุนายน
วันที่ 2 , 8 , 23 และ 30 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 - 11.30 น.

เกณฑ์ผู้รับบริการ
1. ประชาชนทั่วไป อายุ 12 ปี ขึ้นไป
2. เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
3. ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มสุดท้าย 3 เดือนขึ้นไป
4. สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 หลังจากการติดเชื้อ 6 เดือนขึ้นไป
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการมารับบริการ และการบริหารจัดการ การให้บริการวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรุณาลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่าน QR CODE

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่เบอร์ 053-944981 (ในเวลาราชการ)
**ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่าน QR CODE ได้ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป**

แกลลอรี่