ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ชาวต่างประเทศ ตำแหน่งเลขที่ EP140001

29 เมษายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ เลขที่ EP140001 สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาล อัตราเงินเดือน จะพิจารณาตามคุณสมบัติ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 ในการดำเนินการขับเคลื่อนในยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและด้านวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ โดยให้มีสัญญาจ้าง 3-5 ปี  ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
แกลลอรี่