นักศึกษา CMUBS จับมือเพื่อนต่างคณะ นำทีม มช. คว้าชัยชนะการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจรอบระดับประเทศ โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 11 (Research To Market: R2M)

13 กุมภาพันธ์ 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 นายรัฐณกรณ์ อิงศรีวรกุล นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (CMUBS) จับมือเพื่อนต่างคณะ นำทีม Wizmed คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 11 (Research To Market: R2M 2023) รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ด้วยการนำเสนอผลงานวิจัย PASUK น้ำยาพรมร่างอาจารย์ใหญ่ โดยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของทีม CARNE จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำเสนอระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อระบุระดับไขมันแทรกกล้ามเนื้อ (Beef Marbling Standard) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของทีมเงินขวัญถุง จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำเสนอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผมสูตรไม่ใช้น้ำ

สำหรับทีม Wizmed ประกอบด้วย
นาย รัฐณกรณ์ อิงศรีวรกุล นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาด ชั้นปีที่4
นาย ณฐกร เงาวัฒนาประทีป นักศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 6
นาย ติณ วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์ นักศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
และนางสาว ชนม์นิภา ธนเกียรติสกุล นักศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

การแข่งขันดังกล่าวนับเป็นเวทีหนึ่งในการให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ รวมถึงนำเสนอไอเดียอย่างสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้กับภาคธุรกิจ พร้อมชิงเงินรางวัล โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่